Het levenswiel is een model uit sjamanistische culturen. Op het (levens)wiel hebben we met 4 hoofdrichtingen te maken: Noord, Oost, Zuid, West. Ze zijn genoemd naar de windrichtingen. De richtingen volgen elkaar op, vullen elkaar aan en balanceren elkaar. Ook symboliseert het wiel de menselijke levensloop. Elke richting heeft een eigen element, kleur, hulpdieren en hoort bij een jaargetijde. Elke richting straalt ook heel eigen kwaliteiten uit. Het wiel wordt vaak gebruikt als krachtplaats om je te helpen.

Noord
Het Noorden is de plaats van de nacht, de winter en de droomwereld. Het Noorden is de plek waar de Voorouders leven en Zij die gaan komen. De poort van het Noorden is de poort naar de dimensies van de ziel en de spiritwereld. In het Noorden maken we contact  met het gebied tussen dood en geboorte. Hier heerst stilte. De blauwdruk van ons levenspatroon komt hier vandaan. Alle potentie die we meedragen sinds onze geboorte, vindt hier haar oorsprong. Uit het Noorden komen de visioenen en ontstaat wijsheid die vormloos en tijdloos is. De plaats waar we plannen maken, ideeën vormen.
Hulpdieren: zwaan, wolf, eland, spin, ijsbeer, witte buffel, otter, sneeuwgans
Planten: klimop en andere groenblijvende overwinteraars
Element: lucht
Kleur: (blauw)wit

De zwaan heeft een sierlijke vorm en is zuiver wit. Het is een watervogel en kan leven op het water en in de lucht. Net als de menselijke ziel kan de zwaan zich met zijn grote witte vleugels hoog door de lucht verplaatsen: het beeld van de menselijke ziel wanneer die zich buiten het lichaam bevindt. Zwanen worden ook vaak gezien als gestorvenen, als de zielen die hun stoffelijk omhulsel verlaten hebben. De uitdrukking 'zwanenzang' gebruiken we voor iemands laatste essentiële ziele-uiting. Er bestaat een lied Als de zwaan zingt ... loe, loe, loe, loe.

De klimop groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en tegen bomen waaraan de plant zich met korte luchtwortels vastklampt, en doet dit zonder uit die bomen voedsel te betrekken. In het bos zie je de klimop vaak op de grond liggen. Hij bloeit van augustus tot oktober en de kleine zwarte bessen rijpen in de winter en voorzien in voedsel voor hongerige vogels. 

Oost
Het Oosten is de plaats van de zonsopgang, de ochtend, de lente en de nieuwe geboorte van de zielen. Hier vindt je de kracht van nieuwe energie, regeneratie, vernieuwing en inspiratie. Het Oosten is de plaats waar we de ideeën omzetten in gedachten. Ons mentale lichaam, de gedachtenkracht helpt daarbij.

Hulpdieren: salamander, adelaar, valk, bever, edelhert
Element: water
Kleur: geel
Bloem: paardenbloem, doronicum

De yogahouding De adelaar symboliseert de overwinning van de geest op het verstand.

Zuid
Het Zuiden is de plaats waar de zon het hoogst staat, waar zomer heerst, de plaats van volwassenheid in het wiel van leven. Het Zuiden draagt lessen in zich over kracht en vrijheid. Zuid leert je in je ware kracht te komen en de inspiratie van Oost werkelijk te integreren in je leven en in je ziel. We gaan van de ochtend naar het middaguur; van lente naar zomer; gedachten krijgen vorm, komen tot uitvoering, we zoeken naar emotioneel evenwicht, en proberen burnout te voorkomen

Yogaoefeningen die hierbij kunnen helpen zijn de Houding van mededogen, de Berghouding, de Brug en de Boom.

Boom (levens-)
Bij Germanen was de boom al bezield, de woonplaats van Wodan. Denk ook aan de meiboom, symbool van vruchtbaarheid; Yggdrasil, de es, het middelpunt van de aarde. Boven- tussen- en onderwereld worden uitgedrukt in resp. takken, stam en wortels.

Hulpdieren: specht, zalm, bruine beer
Element: vuur
Kleur: rood