Het levenswiel is een model uit sjamanistische culturen. Op het (levens)wiel hebben we met 4 hoofdrichtingen te maken: Noord, Oost, Zuid, West. Ze zijn genoemd naar de windrichtingen. De richtingen volgen elkaar op, vullen elkaar aan en balanceren elkaar. Ook symboliseert het wiel de menselijke levensloop. Elke richting heeft een eigen element, kleur, hulpdieren en hoort bij een jaargetijde. Elke richting straalt ook heel eigen kwaliteiten uit. Het wiel wordt vaak gebruikt als krachtplaats om je te helpen.

Een manier van Leven
Vele volken en culturen hebben kennis van het wiel, vaak ook Medicine Wheel genoemd en hebben deze kennis bewaard en doorgegeven. Het wiel is één van de heilige symbolen uit de streken van o.a. Noord Amerika, Mongolië, Bali en Siberië. Ze symboliseert de aarde, de omloop van de aarde rond de zon en de cyclus van het leven, waaraan alles en iedereen onderhevig is. Dorpen en tipi’s van deze volken hebben dan ook de vorm van een cirkel. Groepen mensen brachten de krachten die in de natuur werkzaam zijn in kaart en verbonden ze met de krachten die in hun innerlijk werkzaam waren. In het wiel drukken deze volken uit hoe zij het Universum begrijpen en hoe het wiel richting geeft aan hun leven. Het Wiel werd hun manier van leven en representeerde de harmonieuze en vreedzame verbinding tussen alle bezielde wezens in de schepping.

Plattegrond
Het wiel is een soort een kaart of plattegrond waarop plaats en tijd samenvallen. Het geeft ons de mogelijkheid om van de ene tijd in de andere te stappen, niet zozeer op het fysieke niveau, maar wel op het psychologische en spirituele vlak. Lente wordt zomer, dag wordt nacht, kind wordt volwassen, van onbewust naar ontwakend spiritueel bewustzijn, etc. De seizoenen en dagen volgen elkaar op en herhalen zich en de beweging die ons langs de vier richtingen voert komt nooit tot stilstand. Rondgaan langs het wiel schept een tijdloze sfeer, waarin basispatronen en onveranderlijke structuren zichtbaar worden.

Verbinding tussen binnen en buiten
Werken met het wiel is gebaseerd op het samenspel tussen drie factoren. De eerste factor is de mens zelf. De tweede factor zijn de krachten en ritmes in de natuur. Als derde factor is er het wiel zelf, de plattegrond waarop alles geordend wordt. Het wiel is de schakel tussen mens en natuur.
Het vormt een brug tussen binnen (de mens) en buiten (de natuur). Als je de vier richtingen hebt leren kennen, helpt het wiel je om steeds opnieuw je eigen plaats te bepalen, in welke levensfase of situatie je je ook bevindt. En op het moment dat je weet waar je je op het wiel bevindt, laten de richtingen je ook duidelijk zien wat je volgende stap kan zijn of uit welke richting je kracht kunt vragen.

Noord
Het Noorden is de plaats van de nacht, de winter en de droomwereld. Het Noorden is de plek waar de Voorouders leven en Zij die gaan komen. De poort van het Noorden is de poort naar de dimensies van de ziel en de spiritwereld. In het Noorden maken we contact  met het gebied tussen dood en geboorte. Hier heerst stilte. De blauwdruk van ons levenspatroon komt hier vandaan. Alle potentie die we meedragen sinds onze geboorte, vindt hier haar oorsprong. Uit het Noorden komen de visioenen en ontstaat wijsheid die vormloos en tijdloos is. De plaats waar we plannen maken, ideeën vormen.
Hulpdieren: zwaan, wolf, eland, spin, ijsbeer, witte buffel, otter, sneeuwgans
Planten: klimop en andere groenblijvende overwinteraars
Element: lucht
Kleur: (blauw)wit

De zwaan heeft een sierlijke vorm en is zuiver wit. Het is een watervogel en kan leven op het water en in de lucht. Net als de menselijke ziel kan de zwaan zich met zijn grote witte vleugels hoog door de lucht verplaatsen: het beeld van de menselijke ziel wanneer die zich buiten het lichaam bevindt. Zwanen worden ook vaak gezien als gestorvenen, als de zielen die hun stoffelijk omhulsel verlaten hebben. De uitdrukking 'zwanenzang' gebruiken we voor iemands laatste essentiële ziele-uiting. Er bestaat een lied Als de zwaan zingt ... loe, loe, loe, loe.

De klimop groeit op vochtige, voedselrijke grond langs muren en tegen bomen waaraan de plant zich met korte luchtwortels vastklampt, en doet dit zonder uit die bomen voedsel te betrekken. In het bos zie je de klimop vaak op de grond liggen. Hij bloeit van augustus tot oktober en de kleine zwarte bessen rijpen in de winter en voorzien in voedsel voor hongerige vogels. 

Oost
Het Oosten is de plaats van de zonsopgang, de ochtend, de lente en de nieuwe geboorte van de zielen. Hier vindt je de kracht van nieuwe energie, regeneratie, vernieuwing en inspiratie. Het Oosten is de plaats waar we de ideeën omzetten in gedachten. Ons mentale lichaam, de gedachtenkracht helpt daarbij.

Hulpdieren: salamander, adelaar, valk, bever, edelhert
Element: water
Kleur: geel
Bloem: paardenbloem, doronicum

De yogahouding De adelaar symboliseert de overwinning van de geest op het verstand.

Zuid
Het Zuiden is de plaats waar de zon het hoogst staat, waar zomer heerst, de plaats van volwassenheid in het wiel van leven. Het Zuiden draagt lessen in zich over kracht en vrijheid. Zuid leert je in je ware kracht te komen en de inspiratie van Oost werkelijk te integreren in je leven en in je ziel. We gaan van de ochtend naar het middaguur; van lente naar zomer; gedachten krijgen vorm, komen tot uitvoering, we zoeken naar emotioneel evenwicht, en proberen burnout te voorkomen Yogaoefeningen die hierbij kunnen helpen zijn de Houding van mededogen, de Berghouding, de Brug en de Boom (levens-)
Bij Germanen was de boom al bezield, de woonplaats van Wodan. Denk ook aan de meiboom, symbool van vruchtbaarheid; Yggdrasil, de es, het middelpunt van de aarde. Boven- tussen- en onderwereld worden uitgedrukt in resp. takken, stam en wortels.
Hulpdieren: specht, zalm, bruine beer
Element: vuur
Kleur: rood

West
In het Westen gaat de zon onder. De plaats waar herfst heerst, de plaats van de wijsheid van het ouder worden in het wiel van leven. Het Westen draagt lessen in zich over energie terugtrekken in jezelf, verwerking, rijping. We gaan van de het middaguur naar de avond; van zomer naar herfst; op daden en gedachten wordt gereflecteerd. Het is de meest vruchtbare tijd van het jaar met mooie kwaliteiten: achterlaten, het negatieve geen aandacht geven, loslaten wat niet meer bruikbaar/nodig is, innerlijke focus (na de chaos van de zomer), persoonlijke ontwikkeling (worden wie je bent), zelfkennis, waarnemen (werkelijkheid en waarheid onderscheiden) – de vruchten plukken van wat je gezaaid hebt, wijsheid laten rijpen, hoop, Liefde, VERTROUWEN. De kleur kan mysterieus groen zijn, de kleur van het hartchakra, boven de horizon na zonsondergang.
Hulpdieren: kraai, slang, uil
Element: aarde
Kleur: geel, groen, orange