Dru Yoga lessen kosten €10,00 per les en €70/€100 voor 7/10 lessen. Opgave is definitief door overmaking van het cursusgeld op rekeningnummer NL82 INGB 0004088355 tnv. G.M. Oosterhoff te Eelderwolde onder vermelding van DruYoga2016. Reductie tot 33% is mogelijk voor studenten en minima in overleg. Je kunt ook een strippenkaart voor 7 lessen nemen, als je van te voren al weet dat je een aantal lessen zult missen. Je verbindt je voor de hele cursus tenzij van te voren afgesproken. Er vindt geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen. Je kunt als je verhinderd bent een vriend/ vriendin voor jou in de plaats laten gaan, of de les inhalen op een andere dag, in dezelfde week, als er afmeldingen/ruimte is om in te halen. Of een les als cadeaubon aan iemand anders geven.

Eerst een keer kennismaken door een proefles te doen in een (nieuwe) cursus wordt aanbevolen. Dit kan in de lopende cursussen. Tussentijds instromen is mogelijk, mits er plaats is in de groepen. Na de proefles en aanmelding voor de cursus vindt een korte (telefonische of schriftelijke) kennismaking plaats en is er gelegenheid gezondheidsproblemen, verwachtingen en wensen te bespreken.

Klik op een uitgewerkte les Lenteyoga 23 april 2012 (Reiniging). Op verzoek of tegen kopieerkosten is het mogelijk een (deel van) de les toegezonden te krijgen ter ondersteuning voor thuisgebruik.